Dutch Felt Academy is
een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

DFA-Master. Je talent nog verder ontwikkeld.

"Als je wilt dat anderen je werk serieus nemen, moet je dat zelf óók op de eerste plaats doen. Geloof in jezelf, wees professioneel en creëer een kwaliteitsproduct waar je trots op bent."
- Meredith Woolnough.

In de Master ligt het accent helemaal op creativiteit en beeldende vorming. Tijdens deze 1-jarige opleiding hopen we je te prikkelen en zodoende te zorgen voor een sterke ontwikkeling van je creatieve talenten.

Vilt zal tijdens de Master nog steeds je belangrijkste expressie-middel zijn, maar je gaat ook met andere materialen aan het werk.

De DFA-Master is een ideaal vervolg op de opleiding 'Verbeelding in Vilt' of 'Felt Artist'. Heb je deze opleidingen niet gevolgd, maar ben je een enthousiaste vilter? Bij voldoende artistieke aanleg ben jij ook van harte welkom bij de 'DFA-Master'.

Doel:

Inhoud:

Docenten:

Kunstenaars die met vilt en/of textiel werken (waaronder Truus Huijbregts) en kunstenaars die met andere materialen werken - definitieve lijst docenten wordt voorjaar 2020 bekend gemaakt

Criteria master-studenten:

Data:

De master bestaat uit 5 blokken binnen één jaar.
Een blok bestaat uit 2 lesdagen (totaal ± 11 uur) plus voorafgaande huiswerk- en zelfstudieopdrachten.

Blok 1: Vrijdag, zaterdag, 25 en 26 september 2020 (huiswerkopdracht eind augustus 2020)
Blok 2: Vrijdag, zaterdag, 30 en 31 oktober 2020 (huiswerkopdracht eind september)
Blok 3: Vrijdag, zaterdag 27 en 28 november 2020 (huiswerkopdracht eind oktober 2020)
Blok 4: Vrijdag, zaterdag, 22 en 23 januari 2021 (huiswerkopdracht eind november 2020)
Blok 5: Vrijdag, zaterdag, 26 en 27 maart 2021 (huiswerkopdracht eind januari 2021)
Expositie tijdens Kunstroute Friesland, half of eind mei 2021.

Lestijden:

Vrijdag en zaterdag 10.00 - 16.30 uur. Pauze 12.30 - 13.15 uur.
Mogelijkheid zelfstandig doorwerken: Zaterdag 9.00 - 10.00 uur.

Dutch Felt Academy is een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut


Algemene voorwaarden Student area