Dutch Felt Academy is
een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

Kosten DFA-Master:


Neem voor een indicatie van de kosten contact op met Truus Huijbregts, zie onder.
De kosten omvatten: Koffie, thee, soep. Werkmaterialen. Alle praktijkdagen waarin wordt lesgegeven door ervaren kunstenaars, de thuisstudie- en huiswerkopdrachten, feedback op de opdrachten, deelname aan de eindexpositie en de bijbehorende catalogus. Materialen schaf je zelf aan.

Dutch Felt Academy is geregistreerd als opleidingsinstituut bij het CRKBO en derhalve vrijgesteld van btw-heffing (voor info, zie www.crkbo.nl)

Aanmelden

Schrijf een e-mail aan Truus Huijbregts: [email protected]. Hierin beschrijf je waarom jij een geschikte kandidaat bent voor het volgen van de DFA-Master. Stuur foto's van recent werk mee. We nemen daarna telefonisch contact op met je zodat je je motivatie voor deelname tijdens dit gesprek kunt verduidelijken.

Als je geschikt wordt bevonden, sturen we je een inschrijfformulier. Zodra je ingevulde inschrijfformulier door ons is ontvangen is je inschrijving een feit. Na de wettelijk vastgestelde bedenktermijn van 14 dagen is je inschrijving definitief.
De 'DFA-Master' kan alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen.

Dutch Felt Academy is een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut


Algemene voorwaarden en privacy statement Student area