Dutch Felt Academy is
een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

De Master Felt Artist. Je talent nog verder ontwikkeld.

Het Masterprogramma van Dutch Felt Academy is exclusief ontwikkeld voor afgestudeerden van de tweejarige opleiding Felt Artist. In deze Master zal het accent nog meer liggen op creativiteit en beeldende vorming. Studenten maken ook kennis met (en krijgen les van docenten uit) andere disciplines dan de viltkunst. Op deze manier hopen we je nog meer te prikkelen en zodoende te zorgen voor een nog sterkere ontwikkeling van je creatieve talenten.

Afgestudeerden van de tweejarige opleiding worden geïnformeerd over de start van een nieuw Masterprogramma en de wijze waarop zij zich hiervoor kunnen aanmelden.

Dutch Felt Academy is een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut


Algemene voorwaarden Student area