Dutch Felt Academy is
een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

Zet een nieuwe stap in je creatieve ontwikkeling

Voel je ook wel eens de behoefte aan professionele feedback op je viltwerk? Niet alleen op vilt-technisch gebied, maar ook op het creatieve gehalte van je werk? Dan is onze tweejarige viltopleiding beslist iets voor jou. Want in deze opleiding van hoog niveau (zowel vilt-technisch als creatief) krijg je veel persoon- lijke aandacht van onze vaste en gastdocenten. Daarmee willen we je stimuleren net iets verder te kijken, je grenzen te verleggen. Zodat je tot beter en verrassender viltwerk komt.

Bij Dutch Felt Academy kun je je vrij voelen om te experimenteren en je ervaringen met elkaar te delen. Naast oefening en onderzoek van diverse viltprocessen wordt je persoonlijke creatieve ontwikkeling ge- stimuleerd. Experimenteren wordt aangemoedigd. Hierdoor ben je in staat je eigen handschrift in vilt te ontwikkelen.

De opleiding is geschikt voor vilters met enige (tot meer) ervaring die zoeken naar verdieping in hun werk, zowel op vilttechnisch als creatief gebied.

De opleiding is gericht op mensen die zich tot doel hebben gesteld:

De opleiding bestaat niet uit een reeks workshops. De docenten bieden die vilttechnieken aan waarmee je aan je eigen stijl kunt werken. De oefeningen in creatieve vaardigheden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel, waarbij het beeldend proces voorop staat. Voor deze oefeningen ga je op onderzoek uit: je verzamelt foto's uit boeken, tijdschriften, internet. Je maakt schetsen, vouwwerken, collage's. Je speelt met wol en vilt. Samen met de docent en mede-studenten en individueel doorloop je een creatief proces dat uitmondt in je eigen werkstuk in vilt. Door dit alles ben je tijdens de 2 jaar die de opleiding duurt gefo- cust op je eigen ontwikkeling.

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit 6 blokken. De eerste 5 blokken omvatten een praktijkweek van 5 dagen in het atelier in het Friese Baard, plus een serie online lessen. In de online lessen worden diverse technieken gedemonstreerd en geoefend. Hierdoor is er in de praktijkweken ruimte voor projectmatig onderwijs en experimenten met vilttechnieken. Tijdens het 6e blok werk je thuis aan je eindwerk, hierin krijg je begeleiding via mail, skype, of persoonlijk. Aan het einde van het 6e blok wordt je eindwerk geëx- poseerd tijdens de DFA-groepsexpositie.

Je kunt hier de data van de praktijkweken bekijken

In elke praktijkweek geven meerdere docenten les. In de lessen worden vilttechnieken en thema's in het kader van het creatieve proces behandeld. Daarnaast geven bekende viltkunstenaars een kijkje in hun keuken door het geven van een korte masterclass. Een aantal docenten zal je gedurende de 2 jaar DFA vaker zien, omdat zij toezien op en begeleiden in jouw gang door de opleiding.Tijdens de online lessen vinden de contacten en begeleiding plaats via een besloten forum.

De huiswerkopdrachten van de online lessen worden in de praktijkweken besproken. Na elke prak- tijkweek volgen tevens thuis te maken opdrachten waarop je feedback zult krijgen. De 2-jarige opleiding wordt afgesloten met een expositie van eindwerkstukken van de studenten.

Jaar 1

Blok 1
Online lessen (vergelijkbaar met 2 lesdagen, studiebelasting: 16 à 32 uur, zelf thuis in te delen) Expositie bezoeken en daarvan een verslagje maken (studiebelasting: 8 uur) Praktijkweek 1 (5 dagen: woe t/m zon. Totaal 35 1⁄4 uur) In de praktijkweek: Les diverse vilttechnieken, les creatieve ontwikkeling, bespreking online opdrachten, masterclass van gastdocent, bespreking diverse theorie en informatie.

Blok 1 staat in het teken van de diversiteit van zowel onbehandelde wol als gewassen, gekaarde en ge-kamde wol in haar vele natuurlijke kleuren en variaties. Je maakt kennis met verschillende wolsoorten. Je maakt kennis met de verschillen in vilten van de diverse wolvezels en de verschillende gelaagdheden in vilt. Tevens maak je kennis met precisiewerk in vilt. Je experimenteert met de mogelijkheden van voor- vilt. Daarnaast wordt je creativiteit geprikkeld tijdens de themalessen van deze week, waarin het beeldend proces voorop staat en je wordt uitgedaagd steeds een stapje verder te gaan.

De huiswerkopdrachten vloeien voort uit de behandelde onderwerpen van deze week.

Blok 2
Thuis doen: Huiswerkopdrachten uit praktijkweek 1 (studiebelasting: 32 à 64 uur) Expositie bezoeken en daarvan een verslagje maken (studiebelasting: 8 uur) Online lessen (vergelijkbaar met 2 lesdagen, studiebelasting: 16 à 32 uur, zelf in te delen) Praktijkweek 2 (5 dagen: woe t/m zon. Totaal 35 1⁄4 uur) In de praktijkweek: Les diverse vilttechnieken, les creatieve ontwikkeling, bespreking online opdrachten, bespreking huiswerkopdrachten, masterclass van gastdocent, bespreking diverse theorie en informatie.

Blok 2 staat in het teken van schone, geverfde wol in in verschillende variaties. Je leert werken met kleu- ren vanuit de kleurentheorie. Daarnaast behandelen we het vilten met gebruikmaking van verschillende stoffen en diverse vezels. Ook leer je de invloed van de verschillende soorten wolvezels kennen op deze processen. Je gaat structuren aanbrengen in vilt en je ervaart de invloed van het viltproces op je eindpro- duct. Ook deze week hopen we je creativiteit weer te prikkelen en je uit te dagen een stapje verder te gaan.

De huiswerkopdrachten vloeien voort uit de behandelde onderwerpen van deze week.

Blok 3
Thuis doen: Huiswerkopdrachten uit praktijkweek 2 (studiebelasting: 32 à 64 uur) Expositie bezoeken en daarvan een verslagje maken (studiebelasting: 8 uur) Online lessen (vergelijkbaar met 2 lesdagen, studiebelasting: 16 à 32 uur, zelf in te delen) Praktijkweek 3 (5 dagen: woe t/m zon. Totaal 35 1⁄4 uur) In de praktijkweek: Les diverse vilttechnieken, les creatieve ontwikkeling, bespreking online opdrachten, bespreking huiswerkopdrachten, masterclass van gastdocent, bespreking diverse theorie en informatie.

Blok 3 staat in het teken van vormen. Op verschillende manieren ga je de wol behandelen en/of het vilt manipuleren. Uit de vele verschillende mogelijkheden op dit gebied zijn de methoden gekozen waarop je makkelijk je eigen stempel kunt zetten in het kader van het ontwikkelen van je eigen handschrift. Je leert gebruik maken van de invloed van gelaagdheden, legrichting, werken met voorvilt. Je leert gebruik maken van de invloed van stoffen en diverse wolvezels. Je leert meer en meer het vilt naar jouw hand te zetten. Tijdens de themalessen wordt er weer een beroep gedaan op je eigen creatieve inbreng.

De huiswerkopdrachten vloeien voort uit de behandelde onderwerpen van deze week, waarbij deze keer van je gevraagd wordt wat meer van je kunnen te laten zien.

Jaar 2

Blok 4
Thuis doen: Huiswerkopdrachten uit praktijkweek 3 (studiebelasting: 48 à 80 uur) Thema-opdracht en daarvan een verslagje maken (studiebelasting: 16 uur) Online lessen (vergelijkbaar met 1 lesdag, studiebelasting: 8 à 16 uur, zelf in te delen) Praktijkweek 4 (5 dagen: woe t/m zon. Totaal 35 1⁄4 uur) In de praktijkweek: Les diverse vilttechnieken, les creatieve ontwikkeling, bespreking online opdrachten, bespreking huiswerkopdrachten, masterclass van gastdocent, bespreking diverse theorie en informatie.

Blok 4 staat in het teken van presenteren en professionalisering. Je leert op een andere manier kijken naar je eigen en andermans werk, en je leert op een simpele manier je presentatie te beïnvloeden. Ook is er aandacht voor de verschillende mogelijkheden voor de invulling van jouw toekomst als professioneel vilter. Ook in de themalessen van deze week wordt je creativiteit geprikkeld en dagen we je uit steeds een stapje verder te gaan, met behulp van weer nieuwe technieken. N.a.v. deze week krijg je één huiswerkopdracht waarin je wordt gevraagd terug te blikken op en vooruit te kijken naar je eigen werk en op basis daarvan aan de slag te gaan.

Blok 5
Thuis doen: Huiswerkopdracht uit praktijkweek 4 (studiebelasting: 48 à 80 uur) Online lessen (vergelijkbaar met 2 lesdagen, studiebelasting: 16 à 32 uur, zelf in te delen) Praktijkweek 5 (5 dagen: woe t/m zon. Totaal 35 1⁄4 uur) In de praktijkweek: Lessen creatieve proces met gebruikmaking van de geleerde diverse vilttechnieken, bespreking online opdrachten, feedback huiswerkopdracht, masterclass van gastdocent, bespreking diver- se informatie.

Blok 5 staat in het teken van het creatieve proces als voorbereiding op het werken aan je eindwerk. Tevens ga je, onder begeleiding, een begin maken met het creatieve proces van je eindwerk.

Blok 6
Na blok 5 werk je thuis aan je eindwerkstuk. Je wordt hierbij gecoacht door een van de begeleidende docenten. De coaching geschiedt via de mail, skype, o.i.d. Naast je eindwerk zorg je voor een presentabele werkmap die is in te kijken tijdens de expositie. Je draagt er zorg voor dat alle gegevens (foto's, tekst) voor de catalogus en al het werk (eindwerk, werkmap) volgens planning klaar zijn.

De opleiding wordt afgesloten met de groepsexpositie waarin je je eindwerk toont. Bij het positief afsluiten van de 2-jarige opleiding, waarbij wordt beoordeeld op technische vaardigheden en de groei die je hebt doorgemaakt*, ontvang je het certificaat 'DFA Felt Artist'.

*: Je hebt:
alle online lessen gevolgd
alle lessen van de praktijkweken gevolgd
alle opdrachten met een voldoende beoordeling afgesloten
wij hebben een groei in je persoonlijke creativiteit kunnen constateren

Gedurende de 2 jaar vindt hier- over geregeld overleg met elke student plaats, je komt dus niet voor verrassingen te staan.

Dutch Felt Academy is een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut


Algemene voorwaarden Student area